Our Management Team (As of June 28, 2018)

Board of Directors

President, Representative Director Fukuichi Sekine
Representative Director,
Executive Vice President
Yushi Suga
Director,
Senior Managing Executive Officers
Isao Yoshitomi
Shigemi Yamamoto
Toshihiko Onishi
Director,
Managing Executive Officer
Mikio Konishi
Outside Directors Kunitaro Saida
Mitsuko Makino

Board of Company Auditors

Company Auditors Akio Sekine
Kaname Ito
Outside Company Auditors Fuminori Tomosawa
Shoji Hosaka
Kazuo Suzuki

Executive Officers

Managing Executive Officers Hirotsune Morohashi
Shintarou Ooshima
Ryoji Doi
Ryoji Ogi
Hideki Aoki
Executive Officers Norifumi Uchimura
Masashi Shimo
Toru Shimada
Noriyuki Kosakai
Masaki Sekimoto
Akihiko Ono
PageTop