Our Management Team (As of November 8, 2019)

Board of Directors

President, Representative Director Fukuichi Sekine
Representative Director,
Senior Managing Executive Officers
Toshihiko Onishi
Director,
Managing Executive Officers
Mikio Konishi
Hirotsune Morohashi
Ryoji Doi
Hideki Aoki
Outside Directors Kunitaro Saida
Mitsuko Makino

Board of Company Auditors

Company Auditors Kaname Ito
Yoshinori Takase
Outside Company Auditors Shoji Hosaka
Kazuo Suzuki

Executive Officers

Managing Executive Officers Ryoji Ogi
Executive Officers Norifumi Uchimura
Masashi Shimo
Toru Shimada
Noriyuki Kozakai
Masaki Sekimoto
Akihiko Ono
Toru Motoki
PageTop