Our Management Team (As of June 29, 2017)

Board of Directors

President, Representative Director Fukuichi Sekine
Representative Director,
Executive Vice President
Yushi Suga
Director,
Senior Managing Executive Officers
Katsuji Mukai
Isao Yoshitomi
Shigemi Yamamoto
Director,
Managing Executive Officer
Toshihiko Onishi
Outside Directors Kunitaro Saida
Akira Watanabe

Board of Company Auditors

Company Auditors Akio Sekine
Kaname Ito
Outside Company Auditors Fuminori Tomosawa
Shoji Hosaka
Kazuo Suzuki

Executive Officers

Managing Executive Officers Yasuo Fujiwara
Hirotsune Morohashi
Shintarou Ooshima
Ryoji Doi
Executive Officers Hiroyuki Sakakibara
Ryoji Ogi
Tomonori Nonomura
Toshio Imai
Mikio Konishi
Hideki Aoki
Norifumi Uchimura
Masashi Shimo
Toru Shimada
PageTop